Chyby v oblasti tvorby a správy webových stránek

Někteří se mylně domnívají, že jakmile vytvoří web, automaticky to povede k úspěchu, tedy v případě firem většímu zisku, povědomí či pověsti. Bohužel, nebo bohudík, webové stránky nejsou samospásou, a jejich správa vyžaduje spoustu času a energie. Pojďme se nyní podívat na nejčastější chyby při tvorbě a správě webových stránek, především tedy těch firemních. Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat?
 web developer
·         Nepřehlednost
Uživatel internetu by měl především na stránkách najít to, co potřebuje. A měl by být schopen to nalézt pouhými pár kliknutími. Častou chybou tvůrců webu je domněnka, že na stránky patří všechny možné informace, což vede obvykle mišmaši, v němž se nevyzná ani sám správce stránky.
·         Chybí to základní
Nezřídka se stává, že po kliknutí na příslušnou záložku na vás vyskočí několikastránkový text mapující historii společnosti a další údaje, které nejsou pro běžného zákazníka tolik relevantní. Přitom se zapomíná na to nejpodstatnější, tedy: co nabízíme, za kolik to pořídíme, jakým způsobem je u nás možné nakoupit, na koho se obrátit a také důležité kontakty.
·         Pravopisné chyby
Velký nešvar. Mezi Čechy sice není tolik mravokárců, tedy respektive milovníků vytříbené češtiny, nicméně závažných chyb, jako je tvrdé y nebo měkké i, si všimne téměř každý průměrně vzdělaný člověk. Takové zdánlivé drobnosti mohou potenciální zákazníky odradit, je tudíž třeba klást velký důraz na vyvarování se chyb.
stránky eshopu
·         Křiklavost
Zelený text na světle žlutém podkladu. Až na takový extrém můžete narazit. Je důležité si uvědomit, že zákazník nechce vidět cirkusovou přehlídku všech barev, ale především touží po tom v přehledné a jednoduché formě najít to, co hledá.
·         Nevhodné písmo
Někteří si rádi libují v netypických fondech písma jako je historické písmo či různá forma neobvyklého písma. Uvědomme si ovšem, že to základní, tedy čitelnost, by mělo být naprostou prioritou. Kdo je také ochoten trávit desítky minut luštěním jednoho odstavce, že ano?