Soubor metod a technik neboli nákladové účetnictví

Je důležité mít na paměti, že nákladové účetnictví není jen exaktní disciplína. Obsahuje soubor praktikovaných metod, ale současně při jeho aplikaci nesmí být opomenut zdravý lidský rozum.
účetnictví na flash disk.jpg

Záměrem je…

Prioritou je usnadnit rozhodování. Pomáhá analyzovat zisk produktů, tj. zejména určit, které výrobky jsou ziskové. Umožní stanovení ceny způsobem přirážky k nákladům, avšak tvorba ceny může postrádat obchodní přístup, jelikož cena postavená jen na nákladu nemusí být konkurenceschopná.

Revize ohledně nákladů. Analýza je základem při snížení nebo optimalizaci nákladů. Bývá mnohokrát vstupem pro tvorbu plánů i rozpočtů. Zároveň je varovným signálem, jestliže dojde k překročení nákladového rozpočtu.

Ocenění zásob i nákladů na prodané zásoby je ukazatelem, jaké náklady musí být zahrnuty do hodnoty zásob a které naopak budou neprodleně zaúčtovány do nákladů z věcného aspektu.

Efektivní pomoc v rámci kvalitního programu

Možná se zdá být pro většinu složitou záležitostí. Avšak v případě volby adekvátního programu, se stane nákladové účetnictví pro vás snadnou záležitostí. V rámci programu máte hned několik modulů a využití. Program nejen usnadní a zefektivní vaši práci.

Program umožňuje členění účetní operace na více nákladových středisek, nákladové klíče i informace ohledně množství apod. Rozdělení je libovolně volitelné. Součástí jsou také souhrnné výkazy, různorodé varianty příplatků a konsolidace nákladových účtů či výpočet vzorců.
rozpočet a investice.jpg

Program s rozšířenou nabídkou o další moduly, jako je například kalkulace plánovaných nákladů. V daném modulu si můžete zobrazit jakýkoli počet modelů plánu na základě odlišného scénáře. Veškeré plánování a potenciální srovnání s těmito plánovanými hodnotami je možné rovněž si i vytisknout.

K dispozici máte taktéž k využití kalkulaci marginálních nákladů, kdy se vyhodnocují kompletní a marginální náklady.