Státní správa plně v moci digitalizace

Vyplňování formulářů, často nesmyslných kolonek, a to opakovaně, přestože je jasné, že některé údaje se prostě nemění (např. datum a místo narození), to je pomyslný boj s větrnými mlýny. Ano, mluvíme o státní správě a úřadech jako takových.
Každý z nás během svého života podobný koloběh absolvoval, bez návštěvy úřadu si nevyřídíte prostě nic. A že je kolem všeho spousta papírování, je holý fakt.
záda úřednice
Co tedy brání tomu, aby státní správa byla maximálně digitalizována?
Základním kamenem všeho je elektronika a s ní související ověření totožnosti, tedy identity. K tomu by měl sloužit doklad totožnosti, nejčastěji se jedná o občanský průkaz. Podobně, jako funguje internetové bankovnictví, měl by fungovat i přístup k informacím o vás, tedy jak jste na tom např. s vybodováním, pojištěním apod.
Fungující Centrální evidence obyvatel je přístupná pouze lidem, kteří k tomu mají oprávnění, nemá tedy možnost do ní nahlédnout každý. Tato evidence je samozřejmě aktualizována.
Vše by mělo pracovat na principu přístupu úřadů k základním údajům, ty by pak neměly být opakovaně požadovány po jednotlivých osobách, aktuální údaje by měly udat datum a místo narození, přihlášení ke konkrétní zdravotní pojišťovně, údaje o vzdělání, vystavení řidičského oprávnění, zbrojního průkazu apod.
Pokud by tomu tak bylo, a nezbývá než doufat, že tomu tak jednou opravdu bude, formulář v elektronické podobě všechny vaše základní údaje již bude obsahovat.
Nyní už se řada z vás jistě setkala s tzv. elektronickým receptem, do lékárny pak stačí dojít pouze s vaším telefonem a příslušným kódem. Déle než recepty takto fungují fakturace, žádné papíry, vše pouze v elektronické podobě.
administrativní pracovnice
Podnikající osoby jistě ocenily možnost podání daňového přiznání on-line. Dalším krokem by pak mělo být propojení s elektronickým bankovnictvím. Podobně jako daně by se mohly hradit i jiné povinné poplatky nebo kolky.
Nezbývá tedy než doufat, že tomu tak v blízké budoucnosti opravdu bude a že návštěva úřadů se omezí jen na to nezbytně nutné.