Jaké má újma na zdraví odškodnění?

Dostat se do dopravní nehody rozhodně není nic příjemného, zvláště pokud nejsme viníkem. V takovém případě máme totiž pravděpodobně program pro nejbližší dobu v jednom okamžiku zrušený. Jedinou útěchou, kterou máme, je to, že od pojišťovny dostaneme alespoň částečnou finanční kompenzaci za poškození majetek i ušlý zisk.

Bohužel, často se stává, že to není jen majetek, co je poškozeno. Zvláště u vážnějších nehod často dojde ke zraněním, mnohdy i vážným, která mají dlouhodobé, ne-li doživotní následky například v podobě zhoršené mobility a tím i sníženého pracovního uplatnění. A to v každém případě znamená snížení příjmu, nehledě na náklady spojené s léčením.

auto zničené při dopravní nehodě

Naštěstí má i újma na zdraví odškodnění, které nám náleží. I zde jej vyplácí pojišťovna, avšak výpočet částky, kterou dostaneme, je v tomto případě mnohem složitější, a je také často zdrojem problémů. A není divu. Zatímco u majetku není příliš obtížné vyčíslit jeho hodnotu, u zranění je to obtížnější. Musí se totiž uvážit nejen jeho závažnost, ale také délka léčby a rekonvalescence, případně dlouhodobé následky, pokud nějaké bude mít. S tím souvisí také nákup nezbytných pomůcek či léků. Mnohé z nich jsou hrazeny pojišťovnou jen částečně nebo vůbec. A jejich cena často není zrovna malá. Pak je zde také propad příjmu a výdaje na dobu strávenou v nemocnici.

různé druhy léků

Dále je tu fakt, že ačkoliv zdravotní pojišťovna obvykle uhradí naprostou většinu nákladů, bude je chtít proplatit od viníka. A vzhledem k tomu, o jaké částky se jedná, je jasné, že své peníze rozhodně ctít bude. Zde samozřejmě záleží na tom, zda máme sjednáno úrazové pojištění u některé z pojišťoven, které by v tomto případě naprostou většinu oněch nákladů krylo. To se vyplatí zvláště v případě, že jsme částečný či úplný viník oné nehody. I tady je však dobré si uvědomit, že prevence je podstatně lepší než léčba. A ačkoliv nemůžeme ovlivnit chování ostatních účastníků provozu, můžeme ovlivnit to svoje. Věřte, že to vaše auto i peněženka ocení.