Sledujete televizi na Internetu?

Sledování televize by se dalo přirovnat k novodobé metle lidstva. Je to něco jako pokračování starověké tradice „chléb a hry“.  Každý člověk je tvor hravý, chce se bavit, nechce jen pracovat, aby vydělával peníze, které vzápětí utratí jen za základní potraviny, ošacení a obuv, za nájemné a energie. Takový život by postrádal smysl a z člověka se pak stává otrok systému. S lidskou psychikou operují v tomto smyslu provozovatelé zábavních podniků a také pochopitelně televizní kanály.
Televize, to je obrovský byznys, na jedné straně producenti, na straně druhé, pomineme-li vzdělávací a dokumentární pořady, pasivní konzumenti. Pak jsou to ovšem lidé, kteří považují televizi za ztrátu času, informace si vyhledávají aktivně sami, nečekají, až jim je někdo podstrčí, a žijí tvořivějším životem. Takových lidí je dnes ovšem velmi málo.
android v televizi

Provozovatelů internetových televizí jsou stovky

Televize pochopitelně pronikla i na Internet, jsou tu doslova stovky různých společností, sdružení a firem. Kanály jsou dostupné zpravidla zdarma, někdy však uživatel naráží na licenční práva pro provozování televize pro určitý rozsah IP adres. Většinou provozovatelé umožňují nahlížet i do vysílacího archivu, někdy bývá přístup do archivní databáze zpoplatněn. Jedním z příkladů může být server VOYO, kde mohou předem registrovaní klienti sledovat poměrně slušnou filmovou nabídku z tuzemské i zahraniční produkce. Internet je voda na mlýn také pro různá regionální vysílání, která se opírají o zpravodajské a dokumentární pořady.
Na klasické televizní vysílání navázaly speciální servery, ty poskytují sledování různých typů videa, poptávka po pasivní multimediální zábavě je obrovská a této příležitosti se chopila především populární  YouTube.
dálkové ovládání 

Streamování videa

Fenomenální rozmach také zaznamenal streaming, tedy přenos dat v reálném čase způsobem prezentace ve formě videozáznamu. Jeho zásadní výhoda spočívá v tom, že je možné přehrávat např. jen část videa, aniž by bylo nutné jej nejprve jako celek stáhnout do počítače. Serveru Youtube, který v České republice jasně vítězí s počtem překračujícím 5 milionů Čechů, úspěšně konkuruje naše Internet TV Stream.